Raport bieżący 4/2019

Sprostowanie oczywistej omyłki do raportu bieżącego nr 3/2019

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 roku informuje, iż poprawny termin publikacji raportu okresowego rocznego za 2018 r. to 24 maja 2019 r. Upubliczniony błąd w zakresie wskazania daty ma charakter oczywistej omyłki. Pozostałe informacje opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2019 pozostają bez zmian.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu