Other news

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 01.02.2016 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zarząd informuje, że prowadzi w dalszym ciągu intensywne rozmowy z Inwestorami Finansowymi w sprawie dokapitalizowania firmy w celu dokończenia budowy Zakładu Odzysku Energii. Uzgodnienia wskazują na realne zakończenie tego procesu w krótkim czasie.

2. W związku z pisemnymi decyzjami PARP istnieją szanse na podpisanie Aneksu z nowymi uzgodnionymi terminami zakończenia  inwestycji.

Prezes Zarządu
Jan Gładki