Other news

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 14.11.2019 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

FLUID S.A. otrzymał zapytanie o przedstawienie wstępnej oferty technologicznej na budowę instalacji produkującej odnawialne ciepło o mocy 5 MWterm, które będzie dostarczane do jednej z ciepłowni miejskich w woj. śląskim. Założenie inwestycyjne zakłada jednoczesną produkcję ciepła odnawialnego oraz karbonizatu z biomasy. W przyszłym tygodniu planowana jest wizja lokalna pozwalająca na określenie skali i wymogów technicznych inwestycji.

Fluid S.A. otrzymał również zapytanie o dostawy biowęgla do energetyki zawodowej. Spółka wielokrotnie we własnych i zleconych badaniach wykazała szeroki wachlarz korzyści wynikających z zastąpienia paliw kopalnych biowęglem. Wyzwaniem zarówno dla Fluid S.A. jak i energetyki zawodowej jest nadal przyjęcie właściwego modelu biznesowego, w którym cena biowęgla zostanie zgodnie przyjęta przez odbiorców z branży energetycznej oraz Fluid S.A. lub przyszłych producentów biowęgla.

Prezes Zarządu Fluid S.A. spotkał się z podmiotami krajowymi które mogą realizować budowę Zakładów Odzysku Energii w Polsce i Indonezji.
Spółka otrzymała oferty na realizację ZOE w ramach generalnego wykonawstwa, które Zarząd uznał za zadawalające, dające podstawę do powierzenia jednemu z oferentów realizacji inwestycji.

W myśl komunikatów giełdowych, rozpoczęcie realizacji pierwszej inwestycji w Indonezji, powinna nastąpić najpóźniej w styczniu 2020 roku.