Dotacje i dofinansowania

PROJEKT 4.4

Fluid S.A. realizuje projekt budowy innowacyjnego zakładu produkcji biowęgla współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 4.4

Osoba do udzielania informacji i kontaktu w ramach projektu 4.4: Albert Różycki - email: albert.rozycki(at)fluid.pl

 

 

 PROJEKT 1.4

Fluid S.A. realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Tytuł projektu: "Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii"

Osoba do udzielania informacji i kontaktu w ramach projektu 1.4: Jacek Gawęda - email: jacek.gaweda(at)fluid.pl

 

 

 

 

Linki do projektu 4.4 oraz 1.4:

UE:

europa.eu

ec.europa.eu


POIG:

www.poig.gov.pl


IZ: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www.mir.gov.pl


IP: Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl


IW: NCBiR

www.ncbir.pl