Budowa Zakładów Odzysku Energii i sprzedaż licencji

Fluid S.A. w 2016 roku ukończył budowę pierwszego na świecie Zakładu Odzysku Energii z Biomasy. Jest to instalacja technologiczna, która pozwala na odzyskanie ponad 90% energii zawartej w biomasie.

Produktami linii technologicznej są

  • biowęgiel,
  • odnawialna energia elektryczna,
  • odnawialne ciepło, oraz
  • chłód.

Oferta Spółki obejmuje budowę pod klucz i sprzedaż w kraju oraz za granicą Zakładów Odzysku Energii (ZOE) wraz z licencją na wytwarzanie biowęgla marki FLUID.