Odnawialna produkcja ciepła, energii elektrycznej i chłodu

Dodatkową korzyścią powstałą w czasie produkcji biowęgla są znaczne ilości ciepła powstałego w procesie autotermicznego uwęglania. Ciepło poprzez system wymienników wykorzystane jest do produkcji „zielonej” energii elektrycznej oraz chłodu. Energia pochodząca ze studzenia kondensatu ma zastosowanie w produkcji odnawialnej energii cieplnej do podgrzania pomieszczeń technologicznych oraz w okresie zimowym w instalacji CO.