Realizacje

Galeria

Biowęgiel szyld
Biowęgiel szyld
Fluid szyld
Fluid szyld
Nasze złoto
Nasze złoto
ZOE – perspektywa z góry
ZOE – perspektywa z góry
Magazyn biowęgla
Magazyn biowęgla
Węzeł odpylania ZOE
Węzeł odpylania ZOE
Hala maszyn – reaktory i kotły parowe
Hala maszyn – reaktory i kotły parowe
Hala maszyn – kotły parowe
Hala maszyn – kotły parowe
Hala biomasy – suszarnie
Hala biomasy – suszarnie
Turbina parowa
Turbina parowa
Stacja TRAFO
Stacja TRAFO