Harmonogram przekazywania przez FLUID S.A. raportów okresowych w roku 2017

Zarząd Spółki Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w aktualnym roku obrotowym Emitenta (2017).

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku będzie się odbywało w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. – w dniu 10 lutego 2016 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – w dniu 10 maja 2016 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – w dniu 10 sierpnia 2017 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – w dniu 10 listopada 2017 r.


- raport okresowy roczny za 2016 r. – w dniu 31 maja 2016 r

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2.
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  •     Jan Gładki - Prezes Zarządu