Plany strategiczne

W celu zwiększenia możliwości produkcyjnych Spółka wybudowała nowy Zakład Odzysku Energii z biomas roślinnych, w który jest możliwa produkcja biowęgla FLUID w ilości około 2 ton na godzinę. Rozruch technologiczny nowego zakładu w Sędziszowie miał miejsce w IV kwartale 2016 roku. Zakład produkuje w poliprodukcji: do 2 Mg/h biowęgla marki FLUID + 0,4 MW zielonej energii elektrycznej oraz 0,8 MW odnawialnej energii cieplnej i 0,2 MW chłodu.

Zakłady Odzysku Energii w Sędziszowie, został wybudowany między innymi w celu prezentacji możliwości technologii. Jest to powtarzalny architektonicznie i technologicznie projekt zakładu wykorzystujący miejscowe biomasy, budowany w różnych częściach kraju i świata.

Oferowane przez Spółkę Zakłady Odzysku Energii (ZOE), budowane będą w tzw. regionalnych gniazdach energetycznych przetwarzających lokalną biomasę w miejscu jej powstania i składowania. Tworzenie gniazd energetycznych ma dać znaczące oszczędności transportowe, gdyż ZOE będą miały wydajność pozwalającą zagospodarować biomasę z miejscowych zasobów.

Spółka posiada podpisany w 2017 roku długoterminowy kontrakt z dystrybutorem, który w eksportuje m.in. towar do USA.

Spółka prowadzi rozmowy w sprawie wybudowania ZOE w Europie – w tym w Polsce, Indonezji oraz innych częściach Azji.

 

Strategia firmy opiera się:
 
1.  O współpracę z firmami które są inwestorami w firmie FLUID S.A., a jednocześnie pracują na rynkach zagranicznych - eksport technologii.
 
2. O rozwój technologii w kierunkach:

  • czarny brykiet, bezdymne paliwo marki FLUID dla gospodarstw domowych, grilli oraz ekologicznego spalania w domowych piecach (m.in. umowa z Biowęgiel Dystrybucja Sp. z o.o. z Warszawy).
  • stałe paliwa odnawialne dla energetyki (ścisła współpraca z Instytutem Energetyki w Warszawie oraz energetyką zawodową, powołanie Biowęgiel Energetyka sp. z o.o.)
  • nawozy i uzdatniacze do gleby marki FLUID (ścisła współpraca m.in. z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytetami Rolniczymi, m.in. w Krakowie oraz Wrocławi).

3.  O sprzedaż Zakładów Produkcji i Odzysku Energii wg technologii FLUID, zewnętrznym Inwestorom w Polsce i za granicą.