Plany strategiczne

W celu zwiększenia możliwości produkcyjnych Spółka rozpoczęła inwestycje w nowy Zakład Odzysku Energii z biomas roślinnych, w których będzie m.in. możliwa produkcja paliwa FLUID w ilości około 2 ton na godzinę. Rozruch technologiczny nowego zakładu w Sędziszowie planowany jest w II półroczu 2016 roku. Zakład będzie produkował w poliprodukcji: 2 Mg/h biowęgla marki FLUID + 0,4 MW zielonej energii elektrycznej oraz 1,0 MW odnawialnej energii cieplnej.

Będą to powtarzalne architektonicznie i technologicznie Zakłady Odzysku Energii z miejscowych biomas, budowane w różnych częściach kraju i świata. 

Oferowane przez Spółkę Zakłady Odzysku Energii (ZOE) budowane będą w tzw. regionalnych gniazdach energetycznych przetwarzających lokalną biomasę w miejscu jej powstania i składowania. Tworzenie gniazd energetycznych ma dać znaczące oszczędności transportowe, gdyż ZOE będą miały wydajność pozwalającą zagospodarować biomasę z miejscowych zasobów.

Spółka chcąc podpisać długoterminowy kontrakt z koncernem energetycznym potrzebuje znacznych ilości biowęgla. W tym celu konieczne jest uruchomienie produkcji w kilkunastu zakładach. Spółka aktualnie buduje zakład w Sędziszowie, natomiast pozostałe zakłady mają powstawać równolegle w kraju oraz na świecie. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie wybudowania ZOE w Indonezji oraz innych częściach Azji.

Miejsca na lokalizację ZOE w Polsce są już wstępnie wytypowane. Jednym z głównym problemów związanych z taką inwestycją jest zbyt mała ilość surowca do produkcji biowęgla. Dlatego wraz z budową ZOE inwestor rozważa wspieranie finansowo rolników uprawiających rośliny energetyczne, a także zakup lub dzierżawę gruntu, na którym tworzone będą plantacje roślin energetycznych.

Według danych do 2020 roku powinno powstać około 80 nowych ZOE, aby zabezpieczyć ewentualny popyt ze strony rynku polskiego.

 

Nowa  strategia  firmy  opiera się:
 
1.  O współpracę z firmami które są inwestorami w firmie FLUID S.A., a jednocześnie pracują na rynkach zagranicznych - eksport technologii (ścisła współpraca z FRI Sp. z o.o.).
 
2. O rozwój technologii w kierunkach:

  • stałe paliwa odnawialne dla energetyki (ścisła współpraca z Instytutem Energetyki w Warszawie oraz Elektrowniami).
  • czarny pelet bezdymne paliwo marki FLUID dla gospodarstw domowych grillowanie oraz  ekologiczne spalanie w domowych piecach (ścisła współpraca z firmą Spin Holding Sp. z o.o. z Warszawy).
  • nawozy i uzdatniacze do gleby marki FLUID (ścisła współpraca z Instytutem Uprawy,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie).

3.  O sprzedaż Zakładów Produkcji i Odzysku Energii wg technologii FLUID, zewnętrznym Inwestorom w Polsce i za granicami Polski.