Powiązania Rady Nadzorczej 

Pomiędzy częścią członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki występują powiązania osobiste (rodzinne):

  • Elżbieta Gładka - Członek Rady Nadzorczej - żona Prezesa Zarządu Jana Gładkiego;
  • Jan Gładki - Prezes Zarządu - mąż Członka Rady Nadzorczej Elżbiety Gładkiej.