Rada nadzorcza

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż z 6(sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego składu Rady nadzorczej dokonał założyciel Spółki tj. Fluid - Kooperacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.

 • Krzysztof Stanik

  Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie: Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego) w Radomiu. Od 1994 roku inwestor giełdowy, natomiast od 1998 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2011 roku akcjonariusz spółki FLUID S.A. Od 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki ORZEŁ S.A.
 • Grzegorz Przewoźny

  Członek Rady Nadzorczej

  Prezes Zarządu oraz współwłaściciel spółek Novology Sp. z.o.o.; Spin Holding Sp. z.o.o.; Quantum Business. Przedsiębiorca, aktywny uczestnik rynku obrotu nieruchomościami. Organizator oraz zarządca sieci dystrybucyjnych w hurtowym handlu towarami. Zarządza przedsiębiorstwem specjalizującym się w dystrybucji paliw odnawialnych, w tym biowęgla firmy Fluid S.A.

 • Elżbieta Gładka

  Członek Rady Nadzorczej

  Technik chemik, specjalista ds. eksportu, obecnie na emeryturze.
 • Krzysztof Malec

  Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji (obecnie: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego) w Kielcach na Wydziale Ekonomii. Ukończone kierunki to polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw oraz informatyka ekonomiczna. W latach 1999-2000 zatrudniony w McDonald's Polska Sp. z.o.o. m. in. jako Asystent Managera. Od 2003 roku pracownik w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie jako informatyk. Od 2004 roku współtworzy lokalny miesięcznik gminy Sędziszów. Od 2006 roku zatrudniony w Zakładzie Usług Komunalnych w Sędziszowie.
 • Łukasz Różycki

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (2008). W latach 2004-2005 pracował w Tahoe Wimar Corporation (USA). 2007-2008 National Property Services (Irlandia). Współwłaściciel firmy P.P.H.U. "Sukces". Biegła znajomość angielskiego i komunikatywna norweskiego.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 13 stycznia 2018 r.
W Spółce nie został powołany prokurent.