Raporty (EBI)

Raport bieżący 35/2015

Ogłoszenie przerwy w obradach WZA w dniu 23 grudnia 2015więcej»

Raport bieżący 34/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniewięcej»

Raport bieżący 33/2015

Ogłoszenie przerwy w obradach WZA w dniu 16 grudnia 2015więcej»

Raport bieżący 31/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.12.2015 rokuwięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Fluid S.A.więcej»

Raport bieżący 29/2015

Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego Nr 26/2015więcej»

Raport bieżący 28/2015

Umowa ramowa na sprzedaż biomasywięcej»

Raport bieżący 26/2015

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczejwięcej»