Raporty (EBI)

Raport bieżący 25/2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniewięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku Fluid S.A.więcej»

Raport bieżący 23/2015

Zawarcie ramowej umowy sprzedaży biomasywięcej»

Raport bieżący 22/2015

Zawarcie ramowej umowy sprzedaży biowęglawięcej»

Raport bieżący 21/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 19.08.2015 rokuwięcej»

Raport bieżący 20/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczejwięcej»

Raport bieżący 19/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczejwięcej»

Raport bieżący 18/2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniewięcej»

Raport bieżący nr 17/2015

Rezygnacja członków Rady Nadzorczejwięcej»

Raport roczny

Raport roczny FLUID S.A. za 2014 r.więcej»