Raporty (EBI)

Raport bieżący 4/2019

Sprostowanie oczywistej omyłki do raportu bieżącego nr 3/2019więcej»

Raport bieżący 3/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.więcej»

Raport bieżący 2/2019

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółkiwięcej»

Raport bieżący 42/2018

Treść podjętych uchwał przez WZAwięcej»

Raport bieżący 41/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E4więcej»

Raport bieżący 40/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 17.12.2018 rokuwięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.więcej»