Raporty (EBI)

Raport bieżący 40/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 17.12.2018 rokuwięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.więcej»

Raport bieżący 36/2018

Rejestracja zmiany statutu Spółki więcej»

Raport bieżący 33/2018

Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznejwięcej»

Raport bieżący 32/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»

Raport bieżący 31/2018

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnegowięcej»