Raporty (EBI)

Raport bieżący 30/2018

Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.więcej»

Raport bieżący 27/2018

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegowięcej»

Raport bieżący 26/2018

Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego Nr 24/2018więcej»

Raport bieżący 25/2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółkiwięcej»

Raport bieżący 24/2018

Treść podjętych uchwał przez WZAwięcej»

Raport bieżący 23/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku - wniosek akcjonariuszy o zmianę porządku obradwięcej»

Raport bieżący 22/2018

Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji więcej»

Raport bieżący 21/2018

Zakończenie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»