Raporty (EBI)

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Fluid S.A.więcej»

Raport bieżący 16/2018

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnegowięcej»

Raport bieżący 15/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E2więcej»

Raport bieżący 14/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E1więcej»

Raport bieżący 13/2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółkiwięcej»

Raport bieżący 12/2018

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego i liczby objętych akcji serii E3więcej»

Raport bieżący 11/2018

Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»

Raport bieżący 10/2018

Raport bieżący FLUID S.A. więcej»

Raport bieżący 9/2018

Treść podjętych uchwał przez WZAwięcej»

Raport bieżący 8/2018

Raport bieżący FLUID S.A.więcej»