Raporty (EBI)

Raport bieżący 4/2017

Zmiana statutu Spółkiwięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku Fluid S.A.więcej»

Raport bieżący 2/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.więcej»

Raport bieżący 1/2017

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego FLUID S.A.więcej»

Raport bieżący 28/2016

Treść podjętych uchwał przez WZAwięcej»

Raport bieżący 27/2016

FLUID S.A. incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnegowięcej»

Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku Fluid S.A.więcej»

Raport bieżący 25/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 1 grudnia 2016 rokuwięcej»

Raport bieżący 24/2016

Powołanie członka zarządu FLUID S.A.więcej»

Raport bieżący 23/2016

Rejestracja kapitału docelowegowięcej»