Raporty (ESPI)

Raport ESPI 9/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 31 maja 2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 8/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 30.06.2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 6/2016

Zamiana stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 5/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 31.05.2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 4/2016

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiwięcej»

Raport ESPI 3/2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 2/2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 1/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie rozpoczętym w dniu 16 grudnia 2015 roku i zakończonym 14 stycznia 2016 roku.więcej»

Raport ESPI 22/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 21/2015

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowaniawięcej»