Raporty (ESPI)

Raport ESPI 26/2019

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 25/2019

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 24/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Aneksówwięcej»

Raport ESPI 23/2019

Raport Bieżący – Informacja Poufnawięcej»

Raport ESPI 22/2019

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»

Raport ESPI 21/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 rokuwięcej»

Raport ESPI 20/2019

Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 19/2019

Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 18/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.08.2018 rokuwięcej»

Raport ESPI 17/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Listu Intencyjnego i rozpoczęcie negocjacjiwięcej»