Raporty (ESPI)

Raport ESPI 39/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 38/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 25 czerwca 2018 rokuwięcej»

Raport ESPI 37/2018

Wstępne przychody netto spółki osiągnięte w II kwartalewięcej»

Raport ESPI 36/2018

Raport ESPI – informacja cenotwórcza – nowelizacja ustawy OZEwięcej»

Raport ESPI 35/2018

Zawarcie aneksu do umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 34/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 33/2018

Zawarcie umowy oraz listu intencyjnego - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 32/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 31/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 30/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku - wniosek akcjonariuszy o zmianę porządku obradwięcej»