Raporty (ESPI)

Raport ESPI 60/2018

Zawarcie aneksu do Umowy z PT SARAHMIDAwięcej»

Raport ESPI 59/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 58/2018

Apelacja od wyroku w sprawie przeciwko Emitentowi - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 57/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 56/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 55/2018

Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez PT SARAHMIDAwięcej»

Raport ESPI 54/2018

Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez kontrahentów indonezyjskichwięcej»

Raport ESPI 53/2018

Zakończenie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»

Raport ESPI 52/2018

Wyrok w sprawie przeciwko Emitentowi - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 51/2018

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - Informacja poufnawięcej»