Raporty (ESPI)

Raport ESPI 45/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 44/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 43/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 42/2018

Wpis do Rejestru podmiotów wykluczonych z dotacji ze środków europejskich - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 41/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 40/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 39/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 38/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 25 czerwca 2018 rokuwięcej»

Raport ESPI 37/2018

Wstępne przychody netto spółki osiągnięte w II kwartalewięcej»

Raport ESPI 36/2018

Raport ESPI – informacja cenotwórcza – nowelizacja ustawy OZEwięcej»