Raporty (ESPI)

Raport ESPI 50/2018

Wezwanie do podniesienia kapitału zakładowego - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 49/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 48/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 47/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 46/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 45/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 44/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 43/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 42/2018

Wpis do Rejestru podmiotów wykluczonych z dotacji ze środków europejskich - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 41/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»