Raporty (ESPI)

Raport ESPI 2/2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 1/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie rozpoczętym w dniu 16 grudnia 2015 roku i zakończonym 14 stycznia 2016 roku.więcej»

Raport ESPI 22/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 21/2015

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w związku z zawarciem porozumienia co do głosowaniawięcej»

Raport ESPI 20/2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiwięcej»

Raport ESPI 19/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 18/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.12.2015 rokuwięcej»

Raport ESPI 17/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w dniu 19 sierpnia 2015 roku.więcej»

Raport ESPI 15/2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiwięcej»

Raport ESPI 14/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 19.08.2015 rokuwięcej»