Raporty (ESPI)

Raport ESPI 7/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»

Raport ESPI 6/2018

Wezwanie do podniesienia kapitału zakładowego - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 5/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 26 lutego 2018 rokuwięcej»

Raport ESPI 4/2018

Informacja poufna – akceptacja przez RIF działań pokontrolnych dotyczących trwałości projektuwięcej»

Raport ESPI 3/2018

Wskazanie podmiotów uprawnionych do objęcia akcji Emitenta - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 2/2018

Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 1/2018

Informacja poufna - wydłużenie terminu wydania decyzjiwięcej»

Raport ESPI 38/2017

Informacja poufna – niepubliczna emisja obligacjiwięcej»

Raport ESPI 37/2017

Informacja poufna – zawarcie umowywięcej»

Raport ESPI 36/2017

FLUID SA - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»