Raporty (ESPI)

Raport ESPI 35/2018

Zawarcie aneksu do umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 34/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 33/2018

Zawarcie umowy oraz listu intencyjnego - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 32/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 31/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 30/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku - wniosek akcjonariuszy o zmianę porządku obradwięcej»

Raport ESPI 28/2018

Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»

Raport ESPI 27/2018

Zakończenie niepublicznej emisji obligacjiwięcej»

Raport ESPI 26/2018

Negocjacje - Informacja poufnawięcej»