Raporty (ESPI)

Raport ESPI 13/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w dniu 30 czerwca 2015 rokuwięcej»

Raport ESPI 11/2015

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.więcej»

Raport ESPI 10/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 30.06.2015 rokuwięcej»

Raport ESPI 9/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 8/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w dniu 30 kwietnia 2015 roku.więcej»

Raport ESPI 6/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniawięcej»

Raport ESPI 5/2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiwięcej»

Raport ESPI 4/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w dniu 13stycznia 2015 roku.więcej»

Raport ESPI 2/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki FLUID S.A.więcej»

Raport ESPI 1/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki FLUID S.A.więcej»