Raporty (ESPI)

Raport ESPI 17/2017

Informacja poufna – sprostowanie raportu 13/2017więcej»

Raport ESPI 16/2017

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.więcej»

Raport ESPI 15/2017

Informacja poufna - akceptacja wniosku przez RIFwięcej»

Raport ESPI 14/2017

Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacjiwięcej»

Raport ESPI 13/2017

Informacja poufna - wydłużenie terminu wydania decyzjiwięcej»

Raport ESPI 12/2017

Informacja poufna - wydłużenie terminu wydania decyzjiwięcej»

Raport ESPI 11/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 28.06.2017 rokuwięcej»

Raport ESPI 10/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 MARwięcej»

Raport ESPI 9/2017

Informacja poufna - podpisanie listu intencyjnegowięcej»

Raport ESPI 8/2017

Raport ESPI - informacja poufnawięcej»