Raporty (ESPI)

Raport ESPI 12/2018

Zawarcie istotnej umowy - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 11/2018

Kancelaria DIA-S

Raport ESPI 10/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 9/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 8/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»

Raport ESPI 7/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MARwięcej»

Raport ESPI 6/2018

Wezwanie do podniesienia kapitału zakładowego - Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 5/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 26 lutego 2018 rokuwięcej»

Raport ESPI 4/2018

Informacja poufna – akceptacja przez RIF działań pokontrolnych dotyczących trwałości projektuwięcej»

Raport ESPI 3/2018

Wskazanie podmiotów uprawnionych do objęcia akcji Emitenta - Informacja poufnawięcej»