Raporty (ESPI)

Raport ESPI 17/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 1 grudnia 2016 roku więcej»

Raport ESPI 16/2016

Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 15/2016

Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 14/2016

Informacja poufnawięcej»

Raport ESPI 13/2016

FLUID S.A. - Zawarcie aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjności osi priorytetowej 4więcej»

Raport ESPI 12/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 10/2016

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiwięcej»

Raport ESPI 9/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 31 maja 2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 8/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 30.06.2016 rokuwięcej»

Raport ESPI 6/2016

Zamiana stanu posiadaniawięcej»