Raport bieżący 10/2018

Raport bieżący FLUID S.A.

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie (?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 (EBI) o Treści podjętych przez WZA uchwał, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2018 roku, przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki:

20180312_Życiorysy członków RN