Raport bieżący 10/2019

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "T" informuje co następuje.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 maja 2019r. Emitent rozpoczął niepubliczną emisję obligacji korporacyjnych Serii "T" na kwotę do 4.000.000 złotych.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na działalność operacyjną Emitenta w tym w szczególności na inwestycję w przystosowanie linii technologicznej do stałej produkcji biowęgla uwęglonego w temperaturach przekraczających 600 stopni Celsjusza, dostosowanie linii produkcyjnej do stałej sprzedaży konfekcjonowanego produktu na rynek amerykański, przygotowanie linii technologicznej pod budowę Zakładów Odzysku Energii w Indonezji i Kanadzie, bieżącą działalność operacyjną oraz restrukturyzację zobowiązań finansowych Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu