Raport bieżący 11/2018

Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Emitent rozpoczął niepubliczną emisję obligacji korporacyjnych Serii "L" na kwotę do 15.000.000 złotych.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na inwestycję w przystosowanie linii technologicznej do stałej produkcji biowęgla uwęglonego w temperaturach przekraczających 600 stopni Celsjusza, dostosowanie linii produkcyjnej do stałej sprzedaży konfekcjonowanego produktu na rynek amerykański oraz wykup obligacji imiennych serii F, G i H.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu