Raport bieżący 14/2016

Zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01 czerwca 2016 r. doszło do zawarcia między Emitentem a podmiotem prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, niepowiązanym ze Spółką, umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego („Doradca”).

Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego są czynności doradcze w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych na III etap obligacji korporacyjnych na łączną kwotę do 5.500.000 złotych. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, Doradcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, przy czym wynagrodzenie będzie należne, o ile Spółka pozyska w ten sposób co najmniej kwotę szczegółowo określoną w umowie o świadczenie usług doradztwa gospodarczego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b lit. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu