Raport bieżący 15/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 30.06.2016 roku

Zarząd FLUID spółki akcyjnej z siedzibą w Sędziszowie („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.


Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu