Raport bieżący 15/2019

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitenta") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji dotyczącej zawieszenia obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect Powodem opóźnienia były problemy techniczne w zakresie publikacji raportu. Zaistniała sytuacja nie miała charakteru zamierzonego i celowego. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport (raport EBI 14/2019). Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu