Raport bieżący 16/2016

FLUID S.A. Zmiana harmonogramu publikacji raportu okresowego rocznego za 2015 rok

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w nawiązaniu do wiadomości przekazanej w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dotyczącego Harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2016 roku, informuje że zmianie ulega data przekazania raportu okresowego rocznego za 2015 rok z dnia 08 czerwca 2016 roku na dzień 15 czerwca 2016 rok.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wyrażone w raporcie bieżącym nr 2/2016 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu