Raport bieżący 16/2018

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitenta") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji dotyczącej zakończenie subskrypcji akcji serii E1 i E2.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportów była odmienna interpretacja przez Emitenta zapisów Regulaminu ASO w tym zakresie niż prezentowane stanowisko GPW, wyrażone w piśmie kierowanym do Emitenta datowanym na dzień 09 kwietnia 2018r. Zaistniała sytuacja nie miała charakteru zamierzonego i celowego.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowe raporty (raport EBI 14/2018 i raport EBI 15/2018).

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu