Raport bieżący 18/2019

Informacja dotycząca raportu nr 3/2019 i 12/2019 w zakresie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r., raportu nr 4/2019 z dnia 03.02.2019 r. dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 22.05.2019 r. dot. zmiany terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2018r. informuje co następuje.

Z uwagi na brak terminowego zakończenia czynności zarządczych i restrukturyzacyjnych, o których Emitent informował w raporcie nr 12/2019, a których przeprowadzenie jest niezbędne do zaprezentowania rzetelnego i wiarygodnego obrazu działalności Emitenta w 2018 r, Zarząd Emitenta informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2018 r. na dzień 5 lipca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: §6 ust. 14.1 i 14.2 wraz z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu