Raport bieżący 19/2019

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitenta") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji dotyczącej nałożenie na Emitenta kary pieniężnej jak i Informacji dotyczącej raportu nr 3/2019 i 12/2019 w zakresie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Powodem opóźnienia były problemy techniczne w zakresie publikacji raportów. Zaistniała sytuacja nie miała charakteru zamierzonego i celowego. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowe
raporty (raport nr 17/2019 i raport nr 18/2019).

PODSTAWA PRAWNA: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu