Raport bieżący 2/2020

Raport Bieżący

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitenta") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji w zakresie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Powodem opóźnienia były problemy techniczne w zakresie publikacji raportów. Zaistniała sytuacja nie miała charakteru zamierzonego i celowego. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowe raporty.

PODSTAWA PRAWNA: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu