Raport bieżący 24/2019

Informacja dotycząca raportu nr 3/2019 w zakresie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz raportu nr 4/2019 z dnia 03.02.2019 r., informuje iż pierwotnie wyznaczony na dzień 2 sierpnia 2019 r. termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r. ulega zmianie na dzień 14 sierpnia 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14.1 i 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu