Raport bieżący 27/2019

Raport bieżący - życiorys Członka Rady Nadzorczej FLUID S.A.

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2019 o treści podjętych przez WZA uchwał, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2019 roku, w załączeniu przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej Kamila Pitali w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki:
Kamil_Pitala.pdf