Raport bieżący 3/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w aktualnym roku obrotowym Emitenta (2019).

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2019r. będzie się odbywało w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018r. - w dniu 14 lutego 2019r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019r. - w dniu 14 maja 2019r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019r. - w dniu 02 sierpnia 2019r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019r. - w dniu 08 listopada 2019r.;
- raport okresowy roczny za 2018 r. - w dniu 24 maja 2018 r.

Zarząd informuje, iż ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w §6 ust.14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu