Raport bieżący 3/2020

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020, informuje co następuje. Z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną oraz pracami związanymi ze złożonym wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego przez Emitenta oraz podjętych starań w zakresie publikacji raportu w przyjętym pierwotnie terminie, Emitent informuje, że termin publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. został zmieniony na dzień 6 marca 2020 r.

Podstawa Prawna:
§6 ust. 14.1 i 14.2 wraz z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu