Raport bieżący 32/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. wpłynęło od Jana Gładkiego Członka Zarządu Emitenta Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Zawiadomienie art. 19 MAR_Jan Gładki