Raport bieżący 35/2018

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "O" informuje co następuje.

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie "Emitent" lub "Spółka" informuje, że w dniu 17 września 2018r. Emitent rozpoczął niepubliczną emisję obligacji korporacyjnych Serii "O" na kwotę do 4.000.000 złotych.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na działalność operacyjną Emitenta w tym w szczególności na inwestycję w przystosowanie linii technologicznej do stałej produkcji biowęgla uwęglonego w temperaturach przekraczających 600 stopni Celsjusza, dostosowanie linii produkcyjnej do stałej sprzedaży konfekcjonowanego produktu na rynek amerykański oraz wykup obligacji imiennych serii F, G i H.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu