Raport ESPI 10/2019

Raport Bieżący – List Intencyjny

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 2/2019, informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2019 roku otrzymał List Intencyjny adresowany do GUSTAW GROUP _dalej: "GG"_ z deklaracją zakupu do 100 000 ton biowęgla w skali roku.

List Intencyjny złożony został przez jednego z największych producentów w branży hutniczej na świecie.

Deklarowany odbiór dotyczy w szczególności biowęgla z zakontraktowanych instalacji w Indonezji oraz potencjalnych inwestycji w Kanadzie.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla swojej działalności. Oferta na odbiór biowęgla, jest czynnikiem podnoszącym atrakcyjność ekonomiczną technologii Fluid S.A.

Emitent, w ramach najbliższej delegacji do Indonezji zamierza potwierdzić gotowość rynku do zakupu biowęgla.

Z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki z realizacji Inwestycji w Indonezji czy też w Kanadzie, przy udziale zakupu biowęgla przez GG jak również mając na względzie wschodzące nowe rynki na biowęgiel, Emitent uznaje niniejszą informację za poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-04-07     Jan Gładki     Prezes Zarządu