Raport ESPI 11/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Aktu Założycielskiego PT FLUID GREEN INDONESIA

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 6/2019, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku, Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów, w kooperacji z PT MELCHOR TIARA PRATAMA _dalej MELCHOR_ podpisał został Akt Założycielski spółki joint venture z siedzibą w Jakarcie _Indonezja_ PT FLUID GREEN INDONESIA _dalej PT FGI_.

Spółka została powołana w ramach realizacji postanowień Listu Intencyjnego o którym mowa raporcie 6/2019.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU _łączna wartość kontraktów - 158,4 mln $_ dla Spółki w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-04-13     Jan Gładki     Prezes Zarządu