Raport ESPI 1/2020

Raport Bieżący – informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku, Emitent złożył do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-01-16     Jan Gładki     Prezes Zarządu