Raport ESPI 13/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Aneksów

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 69/2018, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku, Emitent oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów podpisał Aneksy do Umów zawartych z PT Sarahmida oraz PT Mahantara Wahana Maju.

Strony, w kontekście rozpoczęcia współpracy z PT MELCHOR TIARA PRATAMA _dalej MELCHOR_, powołania wspólnych struktur organizacyjnych mających na celu doprowadzenie do realizacji zawartych przez Emitenta w 2018 kontraktów w Indonezji oraz nowych kontraktów przyjęły iż kontrakty wejdą w życie do końca sierpnia 2019 roku.

Emitent otrzymał od MELCHOR list potwierdzający realizację działań mających na celu wejście w życie zawartych umów.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU _łączna wartość kontraktów - 158,4 mln $_ dla Spółki w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-04-13     Jan Gładki     Prezes Zarządu