Raport ESPI 14/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 26 lutego 2018 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 lutego 2018 roku _"Walne Zgromadzenie"_ akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów byli:

1. Robert GUBAŁA, posiadający łącznie 5.000.000 głosów, stanowiących 40,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 15,15% ogólnej liczby głosów;

2. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 1.380.000 głosów, stanowiących 11,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,18% ogólnej liczby głosów;

3. GERDA TECH FUND FIZAN posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 8,06% na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,03% ogólnej liczby głosów;

4. Jarosław JAKUBIEC posiadający łącznie 697.645 głosów, stanowiących 5,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,11% ogólnej liczby głosów;

5. Krzysztof STANIK posiadający łącznie 634.000 głosów, stanowiących 5,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,92% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2018-03-05     Jan Gładki - Prezes Zarządu