Raport ESPI 15/2018

Informacja poufna - wydłużenie terminu wydania decyzji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_ - w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2018 - informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2018 r. Emitent otrzymał postanowienie wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy odwołania Spółki od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 3 lutego 2017 r. - do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-04-09     Jan Gładki - Prezes Zarządu