Raport ESPI 16/2018

Informacja poufna – Raport z analizy technologii Instytutu Energetyki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_ - - informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. Emitent otrzymał Raport "analizy opatentowanej technologii autotermicznego uwęglania biomasy roślinnej FLUID" wykonany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Raport został opracowany na zlecenie Emitenta.

Raport obejmuje analizę rozwiązań technicznych zastosowanych w linii technologicznej na podstawie dokumentacji technicznej instalacji oraz jej podzespołów, sprawozdania z wizji lokalnej na instalacji w trakcie pracy oraz ocenę stopnia osiągnięcia prawidłowej pracy przez linię technologiczną FLUID.

Zgodnie z Raportem: "W wyniku przeprowadzonej analizy, z wykorzystaniem komputerowych metod modelowania numerycznego, przy wykorzystaniu danych laboratoryjnych dostarczonych przez zleceniodawcę stwierdzono, że konwersja biomasy na biowęgiel przebiega w prawidłowy sposób, a proces uwęglania jest samowystarczalny cieplnie. Ponadto w układzie zagospodarowano ciepło odpadowe do wytwarzania pary technologicznej."

W ocenie Emitenta informacja to posiada charakter cenotwórczy z uwagi na prawidłowej pracy technologii przez niezależnych eskpertów. Raport ten stanowi istotną rolę w procesie sprzedażowym technologii Fluid S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018.04.17    Jan Gładki - Prezes Zarządu