Raport ESPI 17/2017

Informacja poufna – sprostowanie raportu 13/2017

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd FLUID S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym 13/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. wkradła się omyłka w tytule raportu polegająca na przyjęciu jego treści "Informacja poufna – wydłużenie terminu wydania decyzji". W związku z powyższym poprawna treść tytułu raportu i pełną jego treścią powinna brzmieć:

"Informacja poufna – zakończenie współpracy"

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_informuje, iż w dniu 07.06.2017 r. Emitent wspólnie z Zarządem Business and Trust sp. z o.o. podjął decyzję w o zakończeniu współpracy w zakresie Ramowej Umowy Dostawy Biomasy zawartej w dniu 29 lipca 2015 roku oraz Ramowej Umowy Sprzedaży Biowęgla z dnia 28 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2017-06-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu