Raport ESPI 19/2019

Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ w nawiązaniu do raportów 14/2019 oraz 15/2019 informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku, przy współudziale z Fluid Biowęgiel sp. z o.o., podpisał umowę z Bioelektra Group S.A. _"Bioelektra"_ mające na celu przeprowadzenia analizy i badań pod kątem możliwej implementacji technologii Fluid S.A. w ciąg technologiczny Bioelektra. Umowa jest drugą umową w niniejszym przedmiocie i dotyczy kontynuacji prac zrealizowanych w ramach pierwszej umowy.

Z uwagi na możliwość sprzedaży przez Emitenta w kooperacji z Bioelektra technologii poza granicami kraju, mając również na względzie potencjał technologiczny i ekonomiczny rozwiązań Bioelektra, Spółka uznała iż niniejsza informacja może posiadać charakter cenotwórczy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2019-07-31     Jan Gładki     Prezes Zarządu